Department of FDT

Sanjib-barua-asst Sharmily-sarker-Mishu-lecturer Morshed Bishawjit-kumar-das

Mr. Sanjib Barua

Asst. Professor (Acting Head of the Dept.)

Ms. Sharmily Sarker Mishu
Asst. Professor

Mr. Morshed Mohiuddin
 Lecturer

Mr.Bishawjit kumar Das
 Lecturer

 symmiya ariful-islam  ms-fahema-akhter Afroza-akter-rita-lecturer

Ms. Sumaiya Sultana 
Lecturer, Program Coordinator (FDT)

Mr. Md. Ariful Islam
Lecturer

  Ms .Fahema Akhter

Lecturer

Ms. Afroza Akter Rita
Lecturer

45766-9944a-md Shakinaz-Mahmud-lecturer Sharmily-sarker-Mishu-lecturer
Mr. Md.Shamsad Hasnine
Lecturer

   Mr. Iftekhar Rahman
Lecturer

Ms. Shakinaz Mahmud
Lecturer

Ms. Sharmin Shoukat
Lecturer

 Anindya-chakroborty-lecturer  urmila-mukhtar-jeny-lecturer md-tanjibul-hasan-sajib  rayed-barkat-lecturer
 Mr. Anindya Chakroborty
Lecturer, Program Coordinator (M.Sc)

Ms. Urmila Mukhtar Jeny

Lecturer

Mr. Md.Tanjibul Hasan Sajib
Lecturer

 Mr. Rayed Barkat
Lecturer, Program Coordinator (FDT)
 Tabraz Kamrun Nahar Naznin Natasha Nadia-tasnim-piya-teaching-assistant
 Mr. Md.Tabraz
Lecturer
Ms. Kamrun Nahar Naznin

Lecturer

Ms. Rumana Yasmin Natasha

Lecturer

Ms. Nadia Tasnim Piya

Lecturer

 Suprabha Sultana_Lecturer_FDT Afsana Sharmin_Lecturer_FDT

Moni Jafar

Sadia Rabbi

Ms. Suprabha Sultana

Lecturer

 Ms. Afsana Sharmin

Lecturer

Ms. Moni Jafar Pingki

Lecturer

Ms. Sadia Rabby

Teaching Assistant

Shahidul-Haq A. K. M Ikramul

Mr. Md. Shahidul Haque

Pattern Master

Mr. A.K.M Ikramul Islam

Instructor